Evaluare şi transformare organizaţională

Companiile se pot confrunta cu maladii organizaţionale grave care, dacă nu sunt identificate şi rezolvate la timp, pot dezechilibra chiar şi businessuri aparent foarte solide.
Organizaţiile orientate doar către rezultate financiare sunt primele care întâmpină blocaje. Nu înţeleg de ce – de la un punct încolo – ritmul de dezvoltare este sub evoluţia pieţei, încercând să ajungă la supraperformanţă forţat şi presiune maximă pusă pe angajaţi.
Ce oferim organizaţiilor care vor însănătoşirea relaţiilor cu angajaţii, acționarii şi între angajaţi?
Evaluarea porneşte de la relaţiile interne – conducere, comunicare, adică elementele soft din diagnoza de business – şi constă în identificarea disfuncţionalităţilor organizaţionale, în scopul transformării acestora de la nivelul motivaţiilor individuale ale membrilor săi până la nivelul de leadership, cu experţi în psihologie organizaţională. Este un proces profesionist de evaluare de profunzime – analiză, diagnoză şi management organizaţional transformațional – care se realizează cu sprijinul unor experţi atestaţi în psihologie organizaţională şi management organizațional.

Esenţa evaluării transformaționale în organizaţii

  1. Nu căutăm doar cauzele disfuncţionalităţilor şi maladiilor organizaţionale identificate, ci şi modalităţile de tratare a acestora prin deblocarea energiIlor umane individuale pozitive (motivaţie individuală, pasiune, creativitate, eliminarea fricii şi a neimplicării etc.).
  2. Transformăm energiile individuale astfel deblocate în procese organizaţionale FUNCŢIONALE. Astfel, organizaţia, ca un tot unitar, va începe să fie motivată, creativă, va pune suflet şi, implicit, va fi mult mai profesionistă şi productivă.
  3. Corelăm procesele organizaţionale astfel încât acestea să acţioneze integrat şi organic şi să satisfacă cerinţele celor trei categorii de stakeholderi pe care orice organizaţie eficientă urmăreşte să le îndeplinească: nevoile consumatorilor, ale acţionarilor şi ale angajaţilor.

Ulterior evaluării, asigurăm modelarea stilului de leadership la nivelul echipelor de manageri, transferând elemente ale stilului transformațional, fără de care nu pot exista motivaţia, încrederea şi progresul.

Hai sa vorbim